HUBER Řešení pro spalování kalů

Vyvinuli jsme systém sludge2energy pro spalování kalů přímo na ČOV. Tento systém využívá čistírenské kaly pro energetickou soběstačnost kalového hospodářství. Teplo vzniklé spalováním je využíváno pro výrobu elektřiny, nebo pro sušení kalů.

Ostatní městské odpady jako např. odpad z parků, náměstí, shrabky a kompostové zbytky mohou být spalovány společně s vysušeným kalem.

Tento náš inovativní proces je řešením pro trvale udržitelné nakládání s odpady. První velký systém tohoto druhu byl za podpory dotací evropského programu ochrany životního prostředí vybudován na ČOV Straubing v Bavorsku. Systém má spalovací kapacitu 3 tisíce tun suché hmoty za rok.

Objem kalu je díky soběstačnému sušení a spalování redukován až na 10 %. Zbývající popel je umístěn na odděleném místě, čímž je z něj umožněno dodatečně získávat fosfor.

Systémový koncept

Systémový koncept

Downloads

Skupin produktů / Systémy

Další informace o produktu